Tüm Mahallelerimizde Çalışmalar Ara Vermeden Tüm Hızıyla Devam Ediyor. Saray Belediyesi Çalışıyor Saray Güzelleşiyor.
Tüm Çalışmalar Halkımızın Daha İyi Hizmet Alabilmesi İçin.
Kazımpaşa, Atatürk,Ferit Melen Mahallelerimiz ve 6.Hudut Bölüğündeki Çalışmalarımız.
 
İSAY2 Galeri